PRIVACY POLICY 

PRIVACY POLICY

2SONS salvage hunters
 

OVER DIT PRIVACY POLICY
 

Dit privacybeleid beschrijft hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u een bezoek brengt aan, communiceert met, of een aankoop doet bij www.2sons.nl (de "Site").

 

Het legt uit hoe wij voldoen aan de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de DPA (Data Protection Act) [pre-GDPR handhaving] en de PECR (Privacy en Electronic Communications Regulations).

Dit beleid legt delen van deze website uit die van invloed kunnen zijn op uw privacy en persoonlijke gegevens, hoe wij deze gegevens verwerken, verzamelen, beheren en opslaan en hoe uw rechten onder de GDPR, DPA en PECR worden gerespecteerd. Voor de doeleinden van de AVG zullen wij de "controller" zijn van alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Daarnaast wordt het gebruik van cookies of software, reclame of commerciële sponsoring door derden en het downloaden van documenten, bestanden of software die op deze website beschikbaar is (indien van toepassing) uitgelegd. Verdere uitleg kan worden gegeven voor specifieke pagina's of functies van deze website om u te helpen begrijpen hoe wij, deze website en zijn externe partijen (indien aanwezig) met u en uw computer / apparaat omgaan om u deze dienst te bewijzen. Onze contactgegevens worden verstrekt als u vragen hebt, evenals links naar het privacybeleid van onze externe services.

SOORTEN INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN EN WAAROM WE DEZE VERZAMELEN

APPARAAT INFORMATIE

We gebruiken WIX voor onze online winkel. Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen we tijdens het surfen op de Site informatie over de individuele webpagina's of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de Site hebben verwezen en informatie over hoe u met de Site omgaat.

 

We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als "Apparaatinformatie".

We verzamelen Apparaatinformatie met behulp van de volgende technologieën:

• "Cookies"

Cookies zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke identificatie bevatten. We gebruiken een combinatie van cookies voor verschillende doeleinden op onze website. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

• "Logboek bestanden"

Logbestanden volgen acties die plaatsvinden op de site en verzamelen gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, internetserviceprovider, doorverwijzings- / vertrekpagina's en datum- en tijdstempels.

• "Webbakens", "tags" en "pixels"

Dit zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u door de site bladert.

We gebruiken de apparaatinformatie die we verzamelen om ons te helpen zoeken naar mogelijke risico's en fraude (met name uw IP-adres), en meer in het algemeen om onze site te verbeteren en optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten bladeren en communiceren met de Site en om het succes van onze marketing- en advertentiecampagnes te beoordelen).

ANDERE INFORMATIE

• CONTACTFORMULIER INFORMATIE

Gebruikers die contact met ons opnemen via deze website zijn verplicht om uitdrukkelijke toestemming te geven voor onze registratie en opslag van dergelijke persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke informatie wordt privé bewaard en veilig opgeslagen totdat deze niet langer nodig is of geen gebruik heeft. De persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen via onze contactformulieren op de website zijn:

o Naam

o E-mail

o Adres

We gebruiken WIX om onze contactformulierinzendingen te verwerken en op te slaan. Alle persoonlijke informatie die via onze contactformulieren wordt verzonden, wordt ook verzonden en opgeslagen in e-mailberichten binnen de grenzen van ons bedrijfsdomein.

We gebruiken de contactformulierinformatie die we verzamelen om aan verzoeken te voldoen of om vragen te beantwoorden bij het indienen van het contactformulier.

• ORDER INFORMATIE

Wanneer u een aankoop doet of probeert een aankoop te doen via de Site, verzamelen wij bepaalde informatie van u. We verwijzen naar deze informatie als "Bestelinformatie", en kunnen het volgende omvatten:

o Naam

o E-mail

o Factuuradres

o Verzendadres

o Betalingsinformatie (inclusief credit / debit-kaartnummers)

o Telefoonnummer

We gebruiken de bestellingsinformatie die we in het algemeen verzamelen om bestellingen die via de site worden geplaatst (inclusief het verwerken van uw betalingsinformatie, het regelen van verzending en het leveren van facturen en / of orderbevestigingen) te vervullen.

 

Daarnaast gebruiken we deze Bestelinformatie om:

o te communiceren met u;

o onze orders te screenen op mogelijk risico of fraude;

o Als u in lijn bent met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, geeft u informatie of advertenties met betrekking tot onze producten of diensten.

 

• E-MAILMARKETINGGEGEVENS

We beheren een e-maillijstprogramma dat wordt gebruikt om abonnees (in de toekomst) te informeren over producten, services en / of nieuws dat we leveren / publiceren. Gebruikers kunnen zich abonneren via een online geautomatiseerd proces waar ze hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Als onderdeel van dit registratieproces worden de persoonlijke gegevens van de abonnee verzameld, verwerkt, beheerd en opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften genoemd in 'Het beleid' hierboven. Wij verhuren of ruilen geen e-maillijsten met andere organisaties en bedrijven. De persoonlijke gegevens die we verzamelen zijn: -

o E-mail

We gebruiken WIX om onze nieuwsbrief te bezorgen. We verzamelen statistieken over het openen van e-mails en klikken met behulp van industriestandaard technologieën om ons te helpen bij het controleren en verbeteren van onze nieuwsbrief. 

Abonnees kunnen zich op elk moment afmelden door te klikken op de link 'Abonnement opzeggen' onderaan onze nieuwsbrief-e-mails.

We gebruiken de e-mailmarketinginformatie die we verzamelen om ons in staat te stellen u onze nieuwsbrieven te sturen.

UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Wanneer we het hebben over "Persoonlijke informatie" in de volgende secties, hebben we het over Apparaatinformatie, Contactformulierinformatie, Bestelinformatie en E-mailmarketinginformatie.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen. We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden zonder uw voorafgaande toestemming (die u vrij kunt houden), behalve wanneer dit wettelijk vereist is of zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden die serviceproviders, agenten, onderaannemers voor ons zijn en koerier- en pakketbezorgingsservices met het oog op het voltooien van taken en het namens u verrichten van services (bijvoorbeeld om u nieuwsbriefmailings te sturen). We doen dit met het oog op onze legitieme belangen bij het besturen van ons bedrijf en voor het uitvoeren van ons contract met u. We geven echter alleen de persoonlijke gegevens vrij die nodig zijn voor de derde partij om de service te leveren. Het is mogelijk dat derden zelf anderen (sub-verwerkers) inschakelen om uw gegevens te verwerken. Wanneer dit het geval is, moeten derden contractuele regelingen treffen met hun subverwerker (s) die ervoor zorgen dat uw informatie veilig wordt bewaard en niet voor eigen doeleinden wordt gebruikt. We delen uw persoonlijke gegevens met derden om ons te helpen uw persoonlijke gegevens te gebruiken.

We gebruiken Google Analytics ook om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de site gebruiken. 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

• ORDER INFORMATIE

Wanneer u via de Site een bestelling plaatst, bewaren wij uw Bestelinformatie voor onze administratie, tenzij en totdat u ons vraagt ​​om deze informatie te verwijderen.

• CONTACTFORMULIER INFORMATIE

Wanneer u een aanvraag indient voor het verzenden van contactformulieren, blijft uw contactformulierinformatie bewaard in onze e-mailrecords, tenzij en totdat u ons vraagt ​​om deze informatie te verwijderen. Deze informatie kan ook periodiek worden bewaard door WIX tot een moment dat we geschikt achten om deze informatie te verwijderen, of tenzij en totdat u ons vraagt ​​om deze informatie te verwijderen.

• E-MAILMARKETINGGEGEVENS

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw e-mailmarketinggegevens bewaard voor onze administratie, tenzij en totdat u ons vraagt ​​om deze informatie te verwijderen.

Wanneer u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw e-mailmarketinggegevens periodiek bewaard tot een tijd die we geschikt achten om deze informatie te verwijderen, of tenzij en totdat u ons vraagt ​​om deze informatie te verwijderen.

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet buiten de EU overdragen zonder uw toestemming, onder de omstandigheden zoals gespecificeerd in dit privacybeleid.

We hebben algemeen aanvaarde normen voor technologie en operationele beveiliging geïmplementeerd om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging of vernietiging.

Houd er echter rekening mee dat wanneer u ons informatie via internet verstrekt, dit nooit 100% veilig kan zijn. Voor alle betalingen die we online van u ontvangen, gebruiken we een erkend online veilig betalingssysteem.

We zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van schending van uw persoonlijke gegevens waardoor u mogelijk een ernstig risico loopt.

GEDRAGSADVIES

 

Zoals hierboven beschreven, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie te bieden waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. 

ADVERTENTIES EN GESPONSORDE LINKS

Deze website kan gesponsorde links en advertenties bevatten. Deze worden meestal aangeboden via onze advertentiepartners, aan wie mogelijk een gedetailleerd privacybeleid is verbonden dat rechtstreeks betrekking heeft op de advertenties die zij aanbieden.

Als u op dergelijke advertenties klikt, wordt u naar de website van de adverteerder gestuurd via een verwijzingsprogramma dat mogelijk cookies gebruikt en het aantal doorverwijzingen van deze website bijhoudt. Dit kan het gebruik van cookies omvatten die op hun beurt op de harde schijf van uw computer kunnen worden opgeslagen. Gebruikers moeten daarom opmerken dat ze op gesponsorde externe links klikken op eigen risico en we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of implicaties veroorzaakt door het bezoeken van vermelde externe links.

DOWNLOADS & MEDIABESTANDEN

Downloadbare documenten, bestanden of media die op deze website beschikbaar worden gesteld, worden op eigen risico aan gebruikers verstrekt. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat alleen echte downloads beschikbaar zijn, wordt gebruikers geadviseerd om hun authenticiteit te verifiëren met behulp van antivirussoftware van derden of vergelijkbare applicaties.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor downloads van derde partijen en downloads door externe externe websites en adviseren gebruikers om hun authenticiteit te verifiëren met behulp van antivirussoftware van derden of soortgelijke applicaties.

EXTERNE WEBSITE LINKS

Hoewel we er alleen naar streven om kwaliteit, veilige en relevante externe links op te nemen, wordt gebruikers geadviseerd om een ​​voorzichtig beleid te voeren voordat ze op een externe weblink klikken die op deze hele website wordt vermeld. (Externe links zijn klikbare tekst / banner / afbeeldingkoppelingen naar andere websites.

We kunnen de inhoud van externe websites niet garanderen of controleren, ondanks onze inspanningen. Gebruikers dienen er daarom rekening mee te houden dat ze op eigen risico op externe links klikken en we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolgen veroorzaakt door het bezoeken van vermelde externe links.

SOCIAAL MEDIABELEID & GEBRUIK

We hanteren een beleid voor sociale media om ervoor te zorgen dat ons bedrijf en onze medewerkers zich online op dezelfde manier gedragen. Hoewel we officiële profielen op sociale-mediaplatforms hebben, wordt gebruikers geadviseerd om de authenticiteit van dergelijke profielen te verifiëren voordat ze informatie verzamelen of delen met dergelijke profielen. We zullen nooit om gebruikerswachtwoorden of persoonlijke gegevens op social-mediaplatforms vragen. Gebruikers worden geadviseerd om zich adequaat te gedragen wanneer ze met ons op sociale media werken.

Er kunnen zich gevallen voordoen waarin onze website sociale knoppen voor delen bevat, die het delen van webinhoud rechtstreeks van webpagina's naar de respectieve sociale mediaplatforms mogelijk maken. U gebruikt naar eigen goeddunken de knoppen voor het delen van sociale media en aanvaardt dat u inhoud kunt publiceren naar uw profielfeed of -pagina voor sociale media. U kunt meer informatie over bepaalde privacy- en gebruiksbeleid voor sociale media vinden in de onderstaande bronnen.

JOUW RECHTEN

Onder de AVG heeft u, als u een Europese inwoner bent, recht op toegang tot persoonlijke informatie die we over u hebben en om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Bovendien, als u een Europese inwoner bent, merken wij op dat wij uw informatie verwerken om te voldoen aan de contracten die we mogelijk met u hebben (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de site) of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen die hierboven zijn vermeld na te streven. Houd er bovendien rekening mee dat uw gegevens buiten Europa worden overgedragen, ook naar Canada en de Verenigde Staten.

VERANDERINGEN

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze werkwijzen weer te geven of om andere operationele, wettelijke of reglementaire redenen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen heeft of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op hello@2sons.nl